15,7 miliarda złotych rocznie za grunty

14 listopada 2009
By

Ceny działek budowlanych - III kwartał 2009

Według danych GUS w 2008 roku dokonano 138 782 transakcje nieruchomościami gruntowymi, co stanowiło ponad 50% wszystkich transakcji na rynku nieruchomości w ujęciu ilościowym. Wartość transakcji nieruchomościami gruntowymi przekroczyła 33% wartości obrotów całego rynku nieruchomości w 2008 roku i osiągnęła kwotę 15,7 mld zł. Od 2003 roku rocznie dokonuje się porównywalnej ilości transakcji gruntowych i liczba ta oscyluje to wokół 140 tys. Znacząco wyróżniał się rok 2007, czyli rok boomu na rynku nieruchomości, kiedy transakcji tych było ponad 169 tys. ( o ponad 20% więcej niż średnio). W 2008 roku nastąpił 18% spadek liczby transakcji w stosunku do roku 2007, podobny trend utrzymuje się w roku 2009.

W 2008 roku 27 190 transakcji dotyczyło gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, z czego 41,6% znajdowało się w granicach miast, a 58% poza miastami.

Raport Szybko.pl i Expandera – działki budowlane III kwartał 2009

Tags: