Ceny mieszkań w 100 polskich powiatach

6 stycznia 2010
By

Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Polsce liczona na podstawie próby 100 powiatów wynosi 4 020 złotych.

Polska to obecnie 16 województw, 379 powiatów i 2478 gmin. Na koniec 2008 roku według danych GUS na tym terenie dostępnych było 13150294  mieszkania. Oznacza to, iż statystycznie na stu mieszkańców przypada 34,5 mieszkania. Naturalnym jest, iż największy udział w całości zasobów mieszkaniowych mają regiony zurbanizowane, w których dominuje budownictwo wielorodzinne. Prawie 15% wszystkich mieszkań znajduje się w województwie mazowieckim, 12,9% w śląskim, po około 8% w wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim. Nie oznacza to jednak, że sytuacja mieszkaniowa w tych województwach była najkorzystniejsza w skali kraju. W województwach małopolskim i wielkopolskim na 100 mieszkańców przypada mniej mieszkań niż wynosi średnia dla Polski, jest to odpowiednio 32,2 i 31,7. Dla porównania w niewielkim powiecie hajnowskim (woj. podlaskie) na 100 mieszkańców przypada 44,2 mieszkania, w pabianickim (woj. łódzkie) 40,7, będzińskim (woj. śląskie) 40,3.

Aby sprawdzić jak kształtują się ceny mieszkań na rynku wtórnym poza dużymi miastami przeanalizowaliśmy ponad 120 tys. ofert z całego kraju, z ostatnich 3 miesięcy. Poniżej zaprezentowane są średnie ceny ofertowe dla 100 powiatów i miast na prawach powiatu. Przedstawiamy wyniki jedynie dla tych lokalizacji, w których liczba danych pozwoliła na przeprowadzenie wiarygodnych obliczeń. Obok wykresów prezentujących ceny w poszczególnych powiatach, znajdują się informacje o liczbie mieszkań w województwie oraz na terenie analizowanych powiatów.

*** – ***

RAPORT Szybko.pl i Expandera – ceny mieszkań w 100 polskich powiatach jest do pobrania w formacie PDF

Aby otworzyć plik PDF potrzebujesz odpowiedniego oprogramowania ADOBE, do pobrania ze strony: PDF reader

Tags: ,