2007 – lutowe zmiany cen na rynku wtórnym

2 marca 2007
By

Raport Szybko.pl i Expandera - luty 2007

Sytuacja na wtórnym rynku nieruchomości w lutym wygląda analogicznie jak w poprzednim miesiącu: w pięciu na sześć analizowanych aglomeracji nastąpił wzrost średnich cen na wtórnym rynku nieruchomości. Najwyższy skok cen miał miejsce w Gdańsku, który w ten sposób „nadrobił zaległości” z zeszłego miesiąca, kiedy jako jedyny odnotował spadek cen. Po dwóch miesiącach 2007 roku Gdańsk znajduje się w czołówce miast z najwyższą dynamiką wzrostu cen. Pierwsze są zgodnie z przewidywaniami Katowice, gdzie od grudnia 2006 roku ceny wzrosły o 13,5%, drugi Poznań, gdzie ceny wzrosły o 7,1%. Gdańsk plasuje się na miejscu trzecim z cenami wyższymi o 6,8% od grudniowych.

W lutym nieznaczny spadek ceny, rzędu 34 złotych na metrze kwadratowym, nastąpił w Krakowie. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, iż jest to korekta po wzroście rzędu 480 złotych, który nastąpił w Krakowie w styczniu i nie oznacza to, że w przyszłości ceny w Krakowie będą spadać.

Dosyć stabilne, aczkolwiek nadal z tendencją wzrostową zachowują się ceny w Warszawie i Wrocławiu. Godny odnotowania jest również fakt, iż w lutym średnia cena na wtórnym rynku w Poznaniu przekroczyła poziom 5 tysięcy złotych.

Dane za pierwsze miesiące roku 2007 potwierdzają prognozy o kwartalnych wzrostach rzędu 5 do 10% w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i jeszcze szybszym tempie wzrostu cen w pozostałych miastach.