Alior dokonuje rewolucji w oprocentowaniu kredytów w Euro

6 kwietnia 2011
By

W marcu kontynuowany był trend obniżek marż kredytów hipotecznych w złotych. Aż 7 banków podjęło w minionym miesiącu decyzję o uatrakcyjnieniu swojej oferty. Te najbardziej spektakularne zostały wprowadzone w DnB Nord oraz w Alior Banku. Ten pierwszy ściął marżę aż o 1,25 p.p. (z 2,25% do 1%). Dodatkowo w pierwszym roku spłaty marża wynosi 0%. Alior natomiast obniżył marżę tylko o 0,2 p.p. (z 1,1% do 0,9%), ale to wystarczyło, aby uzyskać pierwsze miejsce w naszym zestawieniu. Warto zwrócić uwagę, że po ostatnich zmianach już 5 banków oferuje marże na  poziomie 1% lub niższą.

Złą informacją jest natomiast to, że spadek marż nie przekłada się na zmniejszenie oprocentowania kredytów w złotych. Jeszcze przed miesiącem można było uzyskać kredyt z oprocentowaniem niższym niż 5%. Obecnie najniższe oprocentowanie wynosi 5,10%. Rośnie ono ze względu na wzrost stawki WIBOR. Ta z kolei była coraz wyższa ze względu na oczekiwania w zakresie podwyższenia stóp NBP. Niestety na początku kwietnia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyższeniu stóp o 0,25 p.p. co zapewne przełoży się na dalszy wzrost oprocentowania kredytów w złotych.

Wspomniane wcześniej banki – Alior i DnB Nord – wprowadziły również istotne obniżki marż kredytów w euro. Nowa marża w DnB Nord – 1,4% – zapewniła mu pierwsze miejsce w zestawieniu kredytów w europejskiej walucie. W Alior Banku nowa marża wynosi 1,8%. W ciągu minionych 2 miesięcy ten bank ten dokonał więc rewolucji w swojej ofercie kredytów w euro. Jeszcze w lutym marża wynosiła bowiem 3,3%. Warto też wspomnieć, że na znaczną zmianę oferty zdecydował się również Polbank, w którym marża spadła w o 0,6 p.p. (z 2,5% do 1,9%).

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN

Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%. Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR

Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%. Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w CHF

Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%.Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera

Jarosław Sadowski

Analityk Expander Advisors

Tags: , ,