Kredyty

Rosną raty nowoudzielanych kredytów

10 maja 2011
zlotowki

Kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym banki uatrakcyjniały poziom marż kredytowych.  Zmiany nie były już jednak tak spektakularne jak w marcu, kiedy obniżki przekraczały nawet 1 p.p. W kwietniu największe obniżki wyniosły bowiem 0,3 p.p. Wprowadziły je Bank Nordea i Polbank. Poza tym obniżki o 0,2 p.p. wprowadziły Kredyt Bank i Gospodarczy Bank Wielkopolski....
więcej »

Alior dokonuje rewolucji w oprocentowaniu kredytów w Euro

6 kwietnia 2011
euro

W marcu kontynuowany był trend obniżek marż kredytów hipotecznych w złotych. Aż 7 banków podjęło w minionym miesiącu decyzję o uatrakcyjnieniu swojej oferty. Te najbardziej spektakularne zostały wprowadzone w DnB Nord oraz w Alior Banku. Ten pierwszy ściął marżę aż o 1,25 p.p. (z 2,25% do 1%). Dodatkowo w pierwszym roku spłaty marża wynosi...
więcej »

Brak wkładu własnego to nie problem

5 kwietnia 2011
wkład własny

Zaciągając kredyt w złotych brak wkładu własnego nie jest przeszkodą w uzyskaniu atrakcyjnej marży. Może ona wynieść zaledwie 0,99% (w BZ WBK) czy 1% (w Euro Banku). Z analizy Expandera wynika jednak, że nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku kredytów w euro i we frankach. Banki posiadające najlepsze oferty tego typu kredytów, np. Bank...
więcej »

Kontrowersje wokół limitów w programie RNS

30 marca 2011
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Zasady ustalania limitów w poszczególnych miastach i województwach wzbudzają kontrowersje. Dziwić mogą po pierwsze duże rozbieżności między poziomami, a także tendencjami w zmianach limitów obliczanych przez wojewodów w różnych częściach Polski. Po drugie zastanawiające jest to, że w większości województw limity rosną, chociaż boom na rynku budownictwa mieszkaniowego zakończył się już blisko trzy lata...
więcej »

Nie płać za franka więcej niż musisz

30 marca 2011
frank szwajcarski

Możemy uniezależnić wysokość  naszej raty kredytu walutowego od bankowego spreadu oraz wyjątkowych sytuacji, jak ta w Japonii. Wystarczy wybrać spłatę raty bezpośrednio w walucie i wtedy sami decydujemy gdzie i kiedy kupić franki lub euro. Z wyliczeń Expandera wynika, że dzięki temu można obniżyć wysokość raty nawet o 230 zł. W ostatnim czasie osoby...
więcej »

Jak sobie radzić z drogim frankiem

23 marca 2011
franki

Dla części kredytobiorców najbliższa rata może być najwyższa w historii. Z wyliczeń Expandera wynika, że będzie ona o ok. 100 zł wyższa niż przed miesiącem. Nie należy jednak panikować. Przypominamy, że w lutym 2009 r. kurs osiągnął poziom aż 3,32 zł, a już po miesiącu był poniżej 3 zł. Kurs franka szwajcarskiego osiągnął dziś...
więcej »

Rezultaty styczniowych decyzji RPP

9 marca 2011
wzrost oprocentowania

Styczniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych nie pozostała bez wpływu na stawkę WIBOR, która wzrosła w styczniu z 3,95% do 4,09%. W tym samym czasie większość banków nie zmieniała marż kredytowych. W rezultacie przeciętna (mediana) marża kredytów w złotych pozostała na poziomie 1,6%, a przeciętne oprocentowanie nieznacznie wzrosło (z 5,54% do...
więcej »

Dobry moment na kredyt we frankach?

14 lutego 2011
frank

Kredyty walutowe lepiej zaciągać wtedy, gdy kurs jest wysoki. Wydaje się więc, że obecnie mamy dobry moment na zadłużanie się we frankach. Jeśli problemy w strefie euro zostaną rozwiązane, to notowania szwajcarskiej waluty powinny spaść o ok. 14,5%. Przewartościowanie franka sugerują popularne mierniki parytetu siły nabywczej. Aby zniwelować nierównowagę  wynikającą ze wskaźnika Big Maca...
więcej »

Eksperci oczekują dalszych podwyżek stóp

4 lutego 2011
rpp

Pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych wywołane wzrostem ryzyka geopolitycznego nie pozostało bez wpływu na wartość indeksu IKEF, który spadł do poziomu 12 punktów. Nadal jednak wśród polskich ekspertów finansowych przewagę nad pesymistami utrzymują optymiści. Jednak zdecydowana większość spodziewa się po prostu utrzymywania kondycji gospodarki naszego kraju na niezmienionym poziomie. Trudno przewidzieć końcowy rezultat trwających...
więcej »

W grudniu spadły marże i oprocentowanie kredytów

13 stycznia 2011
ciecie marz

Grudzień był dobrym miesiącem dla większości kredytobiorców, ponieważ spadły zarówno przeciętne marże, jak i oprocentowania kredytów hipotecznych. Co ważne spadek ten dotyczył nie tylko kredytów złotówkowych,  lecz również walutowych. Średnia marża dla kredytu złotówkowego wyniosła 1,55% i była o 0,15 p.p niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca. Znalazło to również odzwierciedlenie w niższym oprocentowaniu,...
więcej »