Drastyczny wzrost podaży mieszkań na sprzedaż

13 listopada 2009
By

Raport Szybko.pli Expandera - październik 2010

Październik nie przyniósł zmian, które potwierdziłyby tezę o definitywnym zatrzymaniu spadków cen nieruchomości. Mimo pewnego ożywienia na rynku nieruchomości, o którym informują deweloperzy i pośrednicy i łatwiejszym dostępie do kredytów hipotecznych, popyt na mieszkania nie wzrósł. Co więcej podaż mieszkań w porównaniu ze średnią podażą w 2009 i 2008 roku jest większa o 66%. Także w III kwartale 2009 roku w porównaniu z II kwartałem 2009 liczba ofert sprzedaży zwiększyła się bardzo znacznie. We Wrocławiu ogłoszeń jest o 124% więcej niż w II kwartale, w Łodzi o 108% więcej, w Krakowie o 93% a w Warszawie o 124%. Tak znaczny wzrost podaży, przy jednoczesnym występowaniu szeregu czynników ograniczających popyt, wpływa na spadek cen.

Raport Szybko pl i Expandera – rynke wtórny w październiku 2009

Tags: