Raport za I kwartał 2006

7 maja 2006
By

W pierwszym kwartale 2006 roku, zgodnie z przewidywaniami, miał miejsce dalszy wzrost cen mieszkań na rynku wtórnym. W zasadzie we wszystkich miastach widoczny jest trend wzrostowy. Wyjątkiem jest Poznań gdzie na początku roku nastąpił spadek średniej ceny za m2 w stosunku do XII 2005, by przez 3 miesiace I kwartału 2006 utrzymywać się na stabilnym poziomie 3300 złotych za metr. Poznań jako jedyna z polskich aglomeracji nie odnotowuje znaczącego wzorstu cen. Jedynie w tym mieście można jeszcze zaobserwować charakterystyczne dla rynku nieruchomości zjawisko, jakim jest sezonowość i związany z tym wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości z końcem roku kalendarzowego a następnie spadek popytu w miesiącach zimowych. Kolejnym miastem, gdzie ceny w I kwartale utrzymywały się na wyrównanym poziomie 4600 złotych, jest Kraków. Jednak średnia cena w tym mieście w I kwartale wzrosła w porównaniu z ostatnim kwartałem 2005 roku o 3,6%.

Całość Raportu do pobrania: Raport Szybko.pl I Kwartal 2006

Tags: , ,