Jesień 2007 poważne zmiany na rynku

9 listopada 2007
By

W październiku wyraźnie rysuje się tendencja spadku średnich cen mieszkań na rynku wtórnym. We wrześniu ceny spadły w 4 na 15 analizowanych miast. W październiku obniżki wystąpiły już w większości lokalizacji: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Łodzi i Opolu. Najwyższe spadki rzędu 2% miały miejsce w Krakowie, Sopocie, Łodzi i Opolu. Najbardziej zauważalna jest zmiana, która nastąpiła w Krakowie – skutkiem tego średnia cena spadła poniżej 8 tysięcy za metr. Niewielkie są na razie korekty w stolicy, w Poznaniu, Gdyni.

W październiku zauważalne są także znaczne zmiany „in plus”: w Lublinie ceny wzrosły o 6,4% do poziomu 5 178 złotych za metr, w Katowicach o 5%, w Szczecinie o 3,5%. Rezultatem tych zmian jest zwiększenie dysproporcji cen w miastach, gdzie kształtowały się one w poprzednich miesiącach na poziomie około 5 tysięcy za metr. W Olsztynie trzeba już zapłacić średnio ponad 5 600 a w Opolu 4 200.

Dość stabilny poziom cen, który w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu od czerwca 2007 oraz porównanie analogicznych kwartałów tego i zeszłego roku ewidentnie wskazuje na zahamowanie cen w tych trzech miastach. Nie należy jednak spodziewać się kilkunastoprocentowych spadków cen. Bardziej prawdopodobne jest, iż pozostaną one na dotychczas osiągniętym poziomie: około 9 tysięcy w Warszawie, 7 tysięcy we Wrocławiu i 8 w Krakowie. Podobnie, czyli stosunkowo stabilnie, powinna wyglądać, w najbliższych miesiącach, sytuacja w Poznaniu, Gdańsku i Gdynia. W pozostałej ósemce (Łódź, Lublin, Szczecin, Toruń, Olsztyn, Opole, Białystok i Katowice) wbrew stagnacji a także spadkom średnich cen, możemy spodziewać się także kilkuprocentowych wzrostów. Najprawdopodobniej będą one miały miejsce tam gdzie ceny są najniższe: w Łodzi, Opolu, Toruniu.

 

*** – ***

 

RAPORT szybko.pl i Expandera – III kwartał 2007 jest do pobrania w formacie PDF

Aby otworzyć plik PDF potrzebujesz odpowiedniego oprogramowania ADOBE, do pobrania ze strony: PDF reader