Marazm na polskim rynku nieruchomości w 2009 roku

29 grudnia 2009
By

Podsumowanie roku 2009 na rynku nieruchomości

Na rynku nieruchomości w 2009 roku mieliśmy zwrot o 180 stopni. W miejsce rynku sprzedającego pojawił się rynek kupującego.  Słowem, które najlepiej oddaje atmosferę w 2009 roku jest marazm. Nie nastąpiły spektakularne zmiany cen, a szczególnie charakterystyczna dla wszystkich segmentów rynku była mała liczba zawieranych transakcji.

W 2009 roku 37% agentów zamykało w ciągu miesiąca mniej niż jedną transakcję. W 2008 53% agentów w ciągu miesiąca pośredniczyło w co najmniej jednej lub dwóch transakcjach, a 36% zamykało od 3 do 5 umów kupna/sprzedaży (ankieta Szybko.pl i Expandera).

Średnie ceny mieszkań w 12 największych polskich miastach spadły o 4,9%. Wyjątkami były Lublin, Olsztyn i Opole, gdzie w porównaniu z grudniem 2008 średnie ceny wzrosły.

Procentowa skala obniżek cen domów w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Białymstoku, która miała miejsce w ciągu 2009 roku, jest porównywalna ze wskaźnikami spadku cen mieszkań na rynku wtórnym i oscyluje wokół 7%.

*** – ***

RAPORT Szybko.pl i Expandera – podsumowanie roku 2009 jest do pobrania w formacie PDF

Aby otworzyć plik PDF potrzebujesz odpowiedniego oprogramowania ADOBE, do pobrania ze strony: PDF reader