Nawet 20% spadki cen mieszkań

10 lipca 2008
By

II kwartał 2008 - stagnacja czy stabilizacja?

W ciągu ostatnich miesięcy ukazało się wiele informacji o stagnacji na rynku i znacznych obniżkach cen. W prezentowanych danych, szczególnie tych o charakterze bardzo ogólnym/zbiorczym, czyli na przykład w przypadku średnich cen dla całych miast, spadków tak dużych wcale nie zauważamy. Warto wyjaśnić przyczynę, ponieważ prawdą jest, że w tym momencie sprzedaż mieszkania jest znacznie trudniejsza niż przed rokiem i że w przypadku niektórych nieruchomości obniżki sięgają 20%.

Średnia to przykład danej bardzo zagregowanej, na którą, w przypadku obliczeń przeprowadzanych przez Szybko.pl, składają się tysiące pojedynczych cen. Nawet 20% spadki cen (a tych nie ma wiele) w przypadku pojedynczych danych, nie wpłyną w znacznym stopniu na ostateczny wynik. Poza tym jest wiele nieruchomości, które utrzymują swoje ceny a także takie, których ceny nadal rosną.

Nieznaczne spadki cen (od 0,8% do 2%), które nastąpiły w II kwartale 2008, we wszystkich sześciu prezentowanych lokalizacjach, doprowadziły do sytuacji, w której średnie ceny są porównywalne z analogicznym okresem zeszłego roku. Miastami, gdzie czerwcowa średnia cena jest o kilkadziesiąt złotych wyższa niż w ubiegłym roku są Wrocław i Katowice. We Wrocławiu w tym roku zapłacimy o 65 złotych więcej niż w czerwcu 2007, a w Katowicach o 45 złotych więcej. Na niemal identycznym poziomie jak w 2007 roku jest średnia cena w Warszawie: różnica wynosi 15 złotych „in minus” oraz w Gdańsku –67 złotych, czyli -1%. Większe spadki w skali roku nastąpiły w Krakowie i Poznaniu. O 6,5% obniżyła się średnia cena w Poznaniu. Miały tu miejsce poważne zmiany w strukturze cenowej sprzedawanych mieszkań: z 27% w zeszłym roku do 48% w II kwartale 2008 wzrosła tu oferta mieszkań w cenie do 6 tysięcy za metr. Ponad 2 razy mniej jest zaś mieszkań w najwyższych cenach, powyżej 8 tysięcy za metr kwadratowy – nie zawyżają, więc w poważnym stopniu rynkowej średniej. Kolejny, wart odnotowania, spadek o 3,6% w ciągu roku miał miejsce w Krakowie i oznacza to, że płaci się tam to o 289 złotych mniej za metr.

Tags: ,