Obniżki cen ofertowych

5 kwietnia 2009
By

5% margines do negocjacji ceny

W marcu 2009 obserwowano czy i jak zmieniały się ceny w ogłoszeniach sprzedaży mieszkań w serwisie www.szybko.pl. Na 11 000 ogłoszeń, które zostały w tym czasie zamieszczone w serwisie, właściciele zmienili ceny w 5,4% ofert. W większości przypadków (86%) cena została zmieniona jeden raz, w 10% dwukrotnie, ale były także przypadki, w których sprzedający modyfikowali cenę 5 lub 6 razy. W ponad 60% przypadków cena została obniżona o mniej niż 5%, w 29% modyfikowanych ogłoszeń obniżka wyniosła od 5 do 10%, a w 10% ofert cena końcowa wystawiona w Internecie była o 10% niższa niż początkowa.

W największych aglomeracjach ceny były modyfikowane częściej niż wskazuje na to wskaźnik dla całej Polski. We Wrocławiu obniżono cenę 9,5% ofert, w Poznaniu 7,2%, w Warszawie i Krakowie  6,3% wszystkich ogłoszeń. W poniższej tabeli znajdują się informacje o skali ruchów cenowych w poszczególnych miastach.

Obniżki cen ofertowych mieszkań z serwisu www.szybko.pl. Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
Średnia zmiana ceny Minimalna zmiana Maksymalna zmiana
Warszawa -4,5% -0,2% -26,0%
Kraków -5,2% -0,5% -22,0%
Wrocław -5,4% -0,3% -32,0%
Poznań -5,1% -0,6% -23,4%
Katowice -4,5% -1,5% -13,6%

W sytuacji, kiedy rośnie podaż, a popyt jest mocno ograniczony, można spodziewać się większej skłonności do obniżania cen. W wielu przypadkach zmiana miała charakter „kosmetyczny”. Stosowano znany chwyt: 398 tys. zamiast 400 tys. Wystawiano ceny, które nie odstraszą potencjalnych kupujących, a zachęcą do obejrzenia i dalszych negocjacji. Właśnie do tych negocjacji pozostaje margines kolejnych 5%, o które sprzedający skłonni są obniżyć cenę mieszkania.

Tags: ,