Rynki lokalne ceny i ich struktura

15 listopada 2009
By

Struktura cen mieszkań na rynku wtórnym w III kwartale 2009 oraz ceny mieszkań w dzielnicach największych polskich miast.

  • WARSZAWA: w porównaniu z II kwartałem 2009 struktura cenowa ofert publikowanych w Szybko.pl nie uległa znacznym zmianom. Najwięcej mieszkań, niemal 30%, dostępnych jest w cenach 8-9 tys. zł za metr kwadratowy. 27,8% stanowią oferty 7-8 tys. zł, a prawie 20% od 9 do 10 000. O 5,7 punktów procentowych zwiększyła się ilość ofert do 7 tys. zł za metr.
  • KRAKÓW: w Krakowie zwiększa się udział ofert w cenie od 6 do 8 tys. – stanowią one 66,2% całości podaży. Sukcesywnie spada udział ogłoszeń w cenie powyżej 10 tys.. Przed rokiem było ich 8,6%, w II kwartale tylko 2,5%, a w III kwartale 2009 tylko 1,7%
  • WROCŁAW: Najłatwiej jest kupić mieszkanie w cenie od 6 do 7 000 zł za metr kwadratowy – stanowią 63,3% oferty. Z 6,5% do 25,15% wzrosła natomiast liczba ogłoszeń do 6 000 za metr.
  • GDAŃSK: Niemal 5% ofert w Gdańsku można kupić za mniej niż 5 000 za metr; 39% mieści się w widełkach od 5 do 6 000, a kolejne 38,8% od 6 do 7 000.
  • POZNAŃ: Struktura cenowa oferty nie zmieniła się znacznie, choć oczywiście przybyło ofert w niższych przedziałach cenowych. Z 9,6% do 15,2% zwiększyła się liczba ofert w cenie od 4 do 5 000 za metr, natomiast z 48,5 do 52,4% wzrosła liczebność ogłoszeń między 5 a 6 000.
  • KATOWICE: Ofert w Katowicach jest dwa razy więcej niż przed rokiem. Z 1% do 6%  wzrosła liczba ofert poniżej 3 tys. za metr kwadratowy. Niemal 2 razy więcej ogłoszeń posiada cenę ofertową od 3 do 4 000 za metr.
  • ŁÓDŹ: w 2008 roku 73% mieszkań kosztowało między 4 a 5 000 zł za metr kwadratowy, obecnie jest to 57%, natomiast z 16 punktów procentowych do 40 zwiększyła się liczba mieszkań za 3 do 4 tys.

Rynki lokalne III kwartał 2009