Posts Tagged ‘ marże kredytów ’

Alior dokonuje rewolucji w oprocentowaniu kredytów w Euro

6 kwietnia 2011
euro

W marcu kontynuowany był trend obniżek marż kredytów hipotecznych w złotych. Aż 7 banków podjęło w minionym miesiącu decyzję o uatrakcyjnieniu swojej oferty. Te najbardziej spektakularne zostały wprowadzone w DnB Nord oraz w Alior Banku. Ten pierwszy ściął marżę aż o 1,25 p.p. (z 2,25% do 1%). Dodatkowo w pierwszym roku spłaty marża wynosi...
więcej »

Rezultaty styczniowych decyzji RPP

9 marca 2011
wzrost oprocentowania

Styczniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych nie pozostała bez wpływu na stawkę WIBOR, która wzrosła w styczniu z 3,95% do 4,09%. W tym samym czasie większość banków nie zmieniała marż kredytowych. W rezultacie przeciętna (mediana) marża kredytów w złotych pozostała na poziomie 1,6%, a przeciętne oprocentowanie nieznacznie wzrosło (z 5,54% do...
więcej »