Posts Tagged ‘ polskie powiaty ’

Ceny mieszkań w 100 polskich powiatach

6 stycznia 2010
polskie_powiaty

Polska to obecnie 16 województw, 379 powiatów i 2478 gmin. Na koniec 2008 roku według danych GUS na tym terenie dostępnych było 13150294  mieszkania. Oznacza to, iż statystycznie na stu mieszkańców przypada 34,5 mieszkania. Naturalnym jest, iż największy udział w całości zasobów mieszkaniowych mają regiony zurbanizowane, w których dominuje budownictwo wielorodzinne. Prawie 15% wszystkich...
więcej »