Transakcyjne ceny mieszkań wyższe niż na początku 2010

18 października 2010
By

Raport Szybko.pl i Expandera

W III kwartale transakcyjne ceny mieszkań uległy stosunkowo niewielkim zmianom. Jest jednak jeden wyjątek od tej zasady – Kraków. W porównaniu do II kwartału koszt m2 wzrósł tam aż o 6,7%. Należy jednak zaznaczyć, że tak duża zmiana wynika w znacznym stopniu z niskiej średniej w II kwartale. Jeśli natomiast odniesiemy się do cen z pierwszych 3 miesięcy 2010 roku, to okaże się, że średnia cena m2 jest wyższa tylko o 2,6%. Dane o zawartych transakcjach potwierdzają więc tendencję wzrostową w Krakowie, jaką opisywaliśmy już we wcześniejszych raportach opartych na cenach ofertowych. Pokazały one jednak że poziom wzrostów okazał się mniejszy niż wynikało to z cen zamieszanych w ofertach sprzedaży (wzrost o 4,4%).

Cena transakcyjna
I kwartał II kwartał III kwartał
Warszawa 7864 7943 7971
Kraków 6635 6303 6724
Wrocław 6079 5937 6087
Poznań 5508 5606 5427
Gdańsk 5696 5776 5923

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

CENY OFERTOWE WYŻSZE ŚREDNIO O 7,26% OD TRANSAKCYJNYCH

Porównując ceny transakcyjne z III kw.  i I kw. wzrosty zaobserwowaliśmy również w Gdańsku (1,9%) i Warszawie (1,5%). W stolicy sytuacja jest więc podobna do tej w Krakowie. Wzrost cen transakcyjnych w Warszawie jest mniejszy niż ofertowych, które podskoczyły w omawianym okresie o 2,9%. Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja w Gdańsku. Ceny transakcyjne są tam oczywiście niższe, niż ofertowe. Zmiany cen transakcyjnych pokazują jednak wzrosty na poziomie 1,9%, a ofertowe zaledwie o 0,6%.

Nie wszędzie ceny mieszkań jednak rosły. We Poznaniu ceny transakcyjne były o 1,2% niższe niż w I kwartale. Ceny ofertowe w stolicy Wielkopolski pozostają  stosunkowo stabilne i oscylują wokół 5800 złotych za metr kwadratowy (styczeń 5780, wrzesień 5800). Mimo iż oczekiwania sprzedających nie są tak optymistyczne jak w innych dużych miastach i nie odnotowujemy wzrostu cen ofertowych  to i tak muszą się oni godzić na 7% obniżki by zamknąć transakcję.

III kwartał 2010
cena transakcyjna cena ofertowa
Warszawa 7971 8527
Kraków 6724 7210
Wrocław 6087 6720
Poznań 5427 5807
Gdańsk 5923 6172

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

Tags: ,