Ziemia na kredyt

10 lipca 2008
By

Kredyt na zakup działki: gdzie i za ile?

Jeszcze dwa lata termu z zakupem działki na kredyt było dużo problemów, o tyle dziś jest to już łatwiejsze. Najłatwiej oczywiście dostać kredyt na działkę budowlaną, łatwo będzie także zdobyć finansowanie zakupu działki rekreacyjnej lub siedliskowej – czyli działki rolnej, której część przeznaczona jest pod zabudowę. Kredyt na zakup takiej działki można otrzymać w większości banków. Najtrudniejszy będzie zakup działki rolnej większej niż 2 hektary. Na zakup takich działek, a właściwie już ziemi, kredyty możemy otrzymać tylko w BGŻ oraz DomBanku. Co ciekawe kredytu takiego nie otrzyma rolnik, bowiem może być to tylko osoba, która nie uzyskuje dochodów z produkcji rolnej. W ten sposób banki zabezpieczają się przed wykorzystaniem kredytów mieszkaniowych do powiększania gospodarstw rolnych.

Kredyt na zakup działki może być zaciągnięty w złotych lub w walucie obcej – obecnie najpopularniejszą z nich jest frank szwajcarski. Oprocentowanie kredytów na zakup działek jest takie samo, jak kredytów mieszkaniowych – na ten temat piszemy w następnym punkcie raportu.

W wypadku działek wiele banków stosuje natomiast krótsze okresy kredytowania niż w wypadku mieszkań. Na przykład w Invest-Banku będzie to 10 lat, podczas gdy kredyt na mieszkanie lub dom, możemy spłacać 25 lat. Gdy bank stosuje zasady takie jak w wypadku zwykłych kredytów mieszkaniowych to okres kredytowania może sięgnąć nawet 50 lat (np. BOŚ, Millennium).

Niektóre z banków wymagają od kupujących działki posiadania wkładu własnego. Na przykład w GE Money Banku kredytobiorca musi z własnej kieszeni wyłożyć 20 % ceny działki, w Pekao SA jest to 40 %, natomiast w PKO Banku Polskim 15 % w wypadku działki budowlanej i 40 % rekreacyjnej (kredyt w złotych). Pozostałe banki traktują zakup działki tak samo jak każdej innej nieruchomości i są gotowe pożyczyć pieniądze na 100 % wartości kupowanego gruntu. W Banku Pocztowym, mBanku, Multibanku, Dominet Banku i Eurobank będzie to nawet więcej niż 100 %, bowiem są one gotowe skredytować opłaty związane z zakupem nieruchomości. Wysokość koniecznego wkładu własnego zostanie wyznaczona na podstawie wyceny działki dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Trzeba pamiętać, że wycena taka może różnić się od ceny transakcyjnej. W większości banków wycena będzie dokonana gratis przez wyznaczonego przez bank rzeczoznawcę, w innych trzeba za to zapłacić. W tym drugim wypadku rzeczoznawcę można wybrać z listy wszystkich rzeczoznawców majątkowych lub też z listy rzeczoznawców zatwierdzonych przez bank.

Kredyt na budowę domu można zaciągnąć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Uzyskanie pozwolenia trwa natomiast kilkanaście miesięcy. W tej sytuacji budujący ma dwie możliwości: może podnieść kwotę kredytu, który zaciągnął na zakup działki albo zaciągnąć nowy kredyt, refinansując jednocześnie kredyt na działkę. Nie ma natomiast możliwości, by kredyt na działkę i na budowę były zaciągnięte w różnych bankach. Zabezpieczeniem w obu wypadkach jest hipoteka działki. A żaden bank nie zgodzi się by jego hipoteka widniała w księdze wieczystej na drugiej, czyli gorszej pozycji.

W przypadku zakupu ziemi najważniejsze znacznie ma lokalizacja, która jest głównym wyznacznikiem ceny. W pojęciu „lokalizacji” mieszczą się zarówno walory przyrodnicze samej działki i okolicy, jak również kwestie infrastruktury transportowej, a przede wszystkim możliwość szybkiego dotarcia do miejsca jej położona.

Gdy klient znajdzie działkę, której lokalizacja mu odpowiada, koniecznie musi sprawdzić jej status. Badanie działki należy rozpocząć od sprawdzenia jej stanu prawego oraz możliwości postawienia na niej domu. Klient weryfikuje, czy sprzedający działkę dysponuje prawem własności czy użytkowaniem wieczystym. Działka może być także współwłasnością kilku osób, wtedy wszystkie te osoby muszą brać udział w transakcji sprzedaży.

To czy na działce istnieje możliwość zbudowania całorocznego lub letniego domu zależy od tego, jak teren został sklasyfikowany w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego. Najczęściej działka jest od razu przez sprzedającego określana jako budowlana, rekreacyjna, siedliskowa, rolna lub leśna. Kupujący powinien jednak, poza księgą wieczystą, sprawdzić także lokalny plan, by stwierdzić, czy działka rzeczywiście nadaje się do zabudowy. Jeśli planu nie ma, do budowy konieczne będą warunki zabudowy wydane na podstawie studium zagospodarowania przestrzennego.

Warunki kredytów na zakup działek w poszczególnych bankach

Jakie typy działek bank kredytuje Maksymalny okres kredytowania zakupu działki (w latach) Maksymalne LTV* przy zakupie działki Opłata za wycenę
Bank Pocztowy budowlana, rekreacyjna, siedliskowa 15 lat 105% brak
Bank Ochrony Środowiska budowlana, rekreacyjna, siedliskowa 50 lat 100% opłata za wycenę zgodnie z cennikiem rzeczoznawców, których akceptuje Bank
Bank BPH budowlana, rekreacyjna, siedliskowa 39 lat PLN 31,5 roku waluty 100% o ile jest wymagana wycena sporządzana jest na zlecenie Klienta przez rzeczoznawcę majątkowego z listy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Koszt ustalany przez rzeczoznawcę
Bank BPS budowlana, siedliskowa 15 lat 70% opłata pobierana przez rzeczoznawcę majątkowego wpisanego na aktualną listę biegłych rzeczoznawców majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Deutsche Bank PBC budowlana 40 lat 100% w zależności od wybranego przez kredytobiorcę zewnętrznego rzeczoznawcy
DomBank Budowlana oraz działka gruntu rolnego, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową 40 lat 110% jeżeli Dział Techniczny Banku ma wystarczająco dużo informacji o regionie to bez opłat inaczej indywidualnie
Fortis Bank Polska budowlana, działka rolna albo leśna z możliwością zabudowy mieszkaniowej 7 lat 100% opłatę za wycenę pokrywa klient na własny koszt
GE Money Bank budowlana 30 lat 80% 250 zł
ING Bank Śląski niezabudowana działka gruntu przeznaczona przynajmniej częściowo pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 40 lat 100% wartość działki do 150 tys. – wycena bezpłatna, powyżej 150 tys. – 300 zł
Invest-Bank budowlane,
rekreacyjne, rolne z przeznaczeniem budowlanym
10 lat 100% wg stawek rzeczoznawcy
mBank budowlanych 45 lat 110% Klient zleca wykonanie wyceny we własnych zakresie
Bank Millennium wszystkie rodzaje działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 50 lat PLN
45 lat waluty
50-100% 300 zł
MultiBank budowlana 45 lat 110% wg stawek rzeczoznawcy wykonującego wycenę
Nykredit budowlana 5 lat 40% Klient samodzielnie zleca wycenę Rzeczoznawcy
Bank Pekao zakup działki przeznaczonej pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe 30 lat 60% Przy wnioskowanej kwocie kredytu nie przekraczającej 200.000,- zł, Klient ponosi jedynie koszt kontroli nieruchomości, mającej stanowić przedmiot kredytowania – w przypadku kredytu na budowę wynosi on 168,- zł. Jeżeli wnioskowana kwota kredytu przekracza 200.000,- zł, koszt kontroli i sporządzenia operatu szacunkowego – wynosi łącznie 832,- zł.
Polbank EFG budowlana 40 lat 100% 0 zł
Raiffeisen Bank Polska budowlana 35 lat 100% ustalana indywidualnie z rzeczoznawcą majątkowym
Dominet Bank działka z możliwością zabudowy mieszkaniowej 40 lat dla waluty, 50 lat dla PLN 105% dla waluty, 110% dla PLN 300 zł
Euro Bank działki z przeznaczeniem pod indywidualne budownictwo jednorodzinne  Możliwy jest również kredyt na działki z przeznaczeniem mieszanym np. mieszkalno-usługowe. 35 lat 110% Koszt sporządzenia operatu szacunkowego – Bank posiada umowy z firmami wykonującymi operaty szacunkowe co gwarantuje Klientowi korzystną cenę jeśli zdecyduje się na skorzystanie z tej oferty

Tags: ,